Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 1

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 2

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 3

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 4

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 5

 

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 6

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 7

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 8

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 9

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 10

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 11

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 12

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 13

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 14

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 15

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 16

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 17

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 18

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 19

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 20

Làm thiệp mừng với sự kết hợp của hoa khô cũng là một gợi ý sáng tạo.

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 21

Những bông hoa giấy nổi bật trên tấm thiệp nền xanh.

Yêu thương những tấm thiệp 20/11 handmade tri ân thầy, cô 22

Thiệp mừng handmade kết hợp vẽ và các hình tim.