Không biết có phải do tiết học ngày hôm ấy "nhẹ nhàng" quá hay không mà hai bạn nhỏ này dù đã cố gắng ngồi thẳng nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu, hết nghiêng người sang trái rồi lại vẹo sang phải. Chắc hai bạn đã cố gắng lắm để chống chọi lại cơn buồn ngủ nhưng chẳng thể thành công.