Trong một tập phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15 có một câu hỏi thú vị như sau: "Một người sinh vào ngày thứ 7 của năm 40 trước Công nguyên và mất vào ngày thứ 7 của năm 40 sau Công nguyên, hỏi ông ấy sống được bao nhiêu năm?".

'Từ năm 40 TCN đến năm 40 SCN là bao nhiêu năm', ai đưa ra đáp án 80 là sai bét - Ảnh 1

Hầu hết ai khi nhìn vào câu hỏi này cũng nhanh chóng đưa ra đáp án là 80 tuổi. Bởi 40 năm trước Công nguyên cộng thêm 40 năm sau Công nguyên thì sẽ ra đáp án trên. Tuy nhiên, đáp án chính xác lại không phải vậy.

Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Chương trình đưa ra đáp án chính xác là 79 tuổi

Giải thích về điều này là do không có năm 0, thời đại Công nguyên chỉ bắt đầu từ năm 1 nên từ năm 40 trước Công nguyên đến năm 40 sau Công nguyên chỉ là 79 năm mà thôi. Và đồng nghĩa rằng người đàn ông theo giả thuyết sống được 79 tuổi.