Trong vòng 3 giây đố bạn tìm ra đáp án câu đố Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: BIỂN BÁO.

Nhằm cảnh báo cho người tham gia giao thông biết trước các nguy hiểm trên đường để chủ động phòng ngừa kịp thời, người ta thường sử dụng các loại biển báo. Trong đó, ở các khu vực đồi núi, địa hình nhiều cây cối, hay có động vật hoang dã, người ta cũng đặt biển báo để cảnh báo cho người dân.

 Và đây cũng là loại "biển" có xuất hiện thú rừng. Đúng là đáp án chẳng ai ngờ tới.

Trong vòng 3 giây đố bạn tìm ra đáp án câu đố Tiếng Việt: