Trong vòng 10 giây, đố bạn chia đều được 5 quả cam cho 6 người - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Một trong các cách giải quyết hợp lý nhất chính là sử dụng máy ép trái cây để ép hết 5 quả cam. Số nước này sẽ đem chia thành 6 ly bằng nhau cho từng người uống.

Trong vòng 10 giây, đố bạn chia đều được 5 quả cam cho 6 người - Ảnh 1