Chương trình có sự tham gia của gần 300 bạn học sinh, trong đó phần lớn là các nhóm các bạn thiệt thòi và dễ tổn thương đến từ 11 cơ sở bảo trợ xã hội và mái ấm, đã làm việc theo nhóm và đồng sáng tạo các mô hình thành phố thông minh và thân thiện với các bạn.

Triển lãm dự án “Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do chính các bạn nhỏ thực hiện 1

Kết quả đã có 21 mô hình và ý tưởng từ các nỗ lực của các bạn nhỏ được triển lãm tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh để công chúng và các chuyên gia tham quan, góp ý.

Dự án “Thành phố Thông minh và Thân thiện với Trẻ em” có ý nghĩa đây là chương trình khuyến khích các bạn tham gia đóng góp ý kiến cho thành phố thông minh trong tương lai, nơi mọi cư dân, trẻ em, những người trẻ là lực lượng năng động và cầu thị có thể góp phần biến thành phố các bạn sống trở nên thân thiện với tất cả mọi người. Vì vậy, dự án cũng cho thấy đây thật là tiềm năng để thúc đẩy các ý tưởng về lối sống xanh, sạch và thông minh lấy con người làm trung tâm, đóng góp vào thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Triển lãm dự án “Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do chính các bạn nhỏ thực hiện 2

Bà Marianne Oehlers, Trưởng văn phòng Hợp tác Chương trình UNICEF Việt Nam.

Bà Marianne Oehlers, Trưởng văn phòng Hợp tác Chương trình UNICEF Việt Nam nói rằng: “Với chương trình “Trẻ em sáng tạo: thành phố thông minh và thân thiện và trẻ em”, UNICEF tự hào minh chứng cho mọi người thấy rõ khả năng sáng tạo và tầm quan trọng của trẻ em trong việc đóng góp ý kiến, nói lên suy nghĩ của các em với người lớn về thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em nên ra sao. Cùng với các đối tác và trẻ em, chúng tôi rất mong được giới thiệu tác phẩm tuyệt vời và sáng tạo của các em trong cuộc triển lãm lớn tại Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo & Khởi nghiệp này. Khi nhìn thấy các mô hình do các em làm, tôi chắc chắn các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng thiết kế 3D sáng tạo của các em thực sự thông minh, độc đáo, gắn bó mật thiết với môi trường, thân thiện và vui vẻ cho cả trẻ em và người lớn”.

Triển lãm dự án “Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do chính các bạn nhỏ thực hiện 3

Các bạn khuyết tật thích thú tham gia làm dự án.

Ngày 19/10, mười dự án được bình chọn nhiều nhất đã bước vào vòng Thuyết trình và Trao giải cùng với các đánh giá từ Ban Giám khảo. Thông qua chương trình này, UNICEF và các đối tác đã thúc đẩy khả năng sáng tạo và sự tham gia của trẻ em vào quá trình ra quyết định và thiết kế giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Triển lãm dự án “Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do chính các bạn nhỏ thực hiện 4

Mô hình triển lãm do chính các bạn thực hiện.

Trong buổi lễ tổng kết, Ban tổ chức quyết định trao tặng 1 giải thưởng do chuyên gia bình chọn và 2 giải thưởng do cộng đồng bình chọn cho các mô hình, ý tưởng xuất sắc của nhóm. Đây là các học bỗng do trường Arkki tài trợ. Tổng giá trị giải thưởng khoảng 200 triệu đồng và sẽ chia đều cho 12 bạn trong mỗi nhóm.

Triển lãm dự án “Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do chính các bạn nhỏ thực hiện 5

Ban tổ chức trao tặng 1 giải thưởng do chuyên gia bình chọn và 2 giải thưởng, 1 giải thưởng dành tặng các bạn khuyết tật có nỗ lực tích cực.

Chương trình thuộc khuôn khổ dự án “Sáng kiến Thành phố Thông minh và Thân thiện với Trẻ em” (2017-2021), UNICEF phối hợp với SIHUB (trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ TP.HCM), Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và Arkki để triển khai chương trình này.