Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI phấn đấu "phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa; khơi dậy khát vọng cống hiến, xung kích, tình nguyện, trách nhiệm, sáng tạo; xây dựng Đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển".

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 6

Dự chương trình có bác Chẩu Văn Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; bác Hà Quang Dự - nguyên Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn - nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang; anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn. Cùng dự có 235 đại biểu chính thức đại diện hơn 40.000 đoàn viên toàn tỉnh.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu tại Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt. Nhanh chóng có giải pháp tập hợp tối đa thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 8Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên thông qua các chương trình tập trung vào các nhóm vấn đề là nhu cầu thiết thân của tuổi trẻ. Các hoạt động của Đoàn phải góp phần tạo môi trường để thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm, khởi nghiệp sáng tạo; rèn luyện sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần và kỹ năng thực hành xã hội

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 7

Trong nhiệm kỳ sẽ tập trung triển khai 5 đề án lớn, gồm: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030; Đoàn thanh niên tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2030; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030; Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2030; Đề án Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 5

Đại hội đã xác định 12 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, hằng năm, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn, Đội tổ chức ít nhất 1 hành trình về nguồn, đến với các địa chỉ đỏ. Xây dựng ít nhất 10 công trình thanh niên cấp tỉnh; 50 công trình thanh niên cấp huyện; 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Phấn đấu hỗ trợ hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên. Hằng năm, có khoảng 9.000 thanh niên được giải quyết việc làm. Hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho trên 9.000 thanh niên. Phấn đấu kết nạp 55.000 đoàn viên mới, 75.000 hội viên mới; giới thiệu 9.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó phấn đấu có ít nhất 2.000 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên trong trường học.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 1
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Đại hội
Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 4
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng bức trướng tới tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang

Với tinh thần hành động "Đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng, tiên phong, sáng tạo", Đại hội xác định xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh là khâu đột phá; 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Đại hội xác lập 12 chỉ tiêu. Trong đó, hằng năm, phấn đấu 100% cơ sở Đoàn, Đội tổ chức ít nhất 1 hành trình về nguồn, đến với các địa chỉ đỏ.

Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên tìm đến, tự khẳng định bản thân - Ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, cùng các đại biểu tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Tuyên Quang khóa XVI