Một câu đố tiếng Việt với chủ đề về địa lý có nội dung như sau: "Bốn Bình trước, bốn Bình sau. Nhanh tìm 8 tỉnh kể mau khen tài. Đố em đố bạn đố ai. Nghe tôi hô nhé, một hai đáp liền?". Câu hỏi này muốn hỏi bạn về tên các tỉnh thành có chứa chữ BÌNH. Trong đó có 1 gợi ý là 4 tỉnh có chữ Bình đứng trước và 4 tỉnh có chữ Bình đứng sau.

Tỉnh nào ở Việt Nam 'bốn Bình trước, bốn Bình sau', ai trả lời đúng xứng danh học giỏi - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án:

- 4 tỉnh có chữ BÌNH đứng đầu: Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bình Thuận.

- 4 tỉnh có chữ BÌNH đứng sau: Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình.