Tin giáo dục hôm nay, việc phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia đã được Bộ Chính trị nhất trí tại Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 và Đại học Huế cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của Bộ GD&ĐT, các Bộ, Ban ngành Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế trong suốt thời gian qua để hoàn thiện các thiết chế và xứng tầm để thành Đại học Quốc Gia.

Tin giáo dục hôm nay – ĐH Huế đã sẵn sàng lên Đại học quốc gia - Ảnh 1

Đặc biệt ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về “Xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045", tiếp theo sau đó Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 về xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, trong đó, có nhiệm vụ là “Phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia vào năm 2022, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu châu Á”.

Với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Bộ Chính trị theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, ngày 22/12/2020, Ban Kinh tế Trung ương đã có văn bản đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương chỉ đạo và phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án “Phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia”, đồng thời sớm thẩm định, trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, đảm bảo đúng với mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, thời gian, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ.

Đến tháng 3/2021, Văn phòng Chính phủ đã gửi Bộ GD&ĐT ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia trong đó nêu rõ: Giao Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.

Tin giáo dục hôm nay – ĐH Huế đã sẵn sàng lên Đại học quốc gia - Ảnh 1

Như vậy, các chủ trương và văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ đã khá đầy đủ và với sự vào cuộc rất quyết liệt của Đại học Huế và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2019 đến nay, nhất là sau khi có Nghị quyết 54-NQ/TW và Nghị quyết 83/NQ-CP chắc chắn Đề án phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia sớm được trình Chính phủ.

Phó giáo sư Huỳnh Văn Chương- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế thông tin, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển từ khi thành lập vào năm 1957 mang tên Viện Đại học Huế và 28 năm thành lập Đại học Huế theo Nghị định 30/1994/NĐ-CP của Chính phủ, Đại học Huế có nhiều thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, nét đặc sắc riêng, nổi trội.

Có uy tín hàng đầu của cả nước và khu vực để xứng tầm Đại học Quốc gia của Đại học Huế đó là đào tạo các lĩnh vực quan trọng gồm y - dược, nhà giáo, khoa học cơ bản, xã hội và nhân văn, nông lâm ngư, nghệ thuật, luật khoa, …với 9 trường đại học và viện nghiên cứu thành viên, 3 khoa và nhiều viện, trung tâm trực thuộc.

"Có thể khẳng định Đại học Huế là những đơn vị hàng đầu của cả nước thực hiện hai sứ mạng vô cùng quan trọng đối với xã hội là đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cộng đồng, và đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vùng và cả nước", thầy Chương nhấn mạnh.