"Có con mà chẳng có cha,

Có lưỡi không miệng đó là vật chi?"

Tìm từ Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: CON DAO

Dù là một vật dùng trong việc chế biến món ăn hay dụng cụ cắt gọt, song chúng thường được người ta gọi là con dao nhiều hơn là cái dao. Ngoài phần cán dao, đầu làm bằng kim loại nhận nhiệm vụ làm đứt các vật được cắt lại được gọi là lưỡi.