Tin chắc rằng, câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại cực khó và ít ai trả lời được nếu không tường tận lịch sử Việt Nam. Hãy cùng thử xem trình độ tiếng Việt của bạn ra sao: c/ộ/n/ả/M/b.

Tìm từ tiếng Việt có 6 ký tự, tưởng dễ nhưng khó lòng đoán ra nếu không rõ lịch sử - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Mộc bản

Mộc bản là những tấm gỗ ngày xưa được dùng khắc lên những hình vẽ hay chữ để in thành tranh hoặc sách. Trong lịch sử, mộc bản triều Nguyễn là những tấm gỗ quý được khắc ngược chữ Hán và chữ Nôm để in ra các sách tại Việt Nam vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Tìm từ tiếng Việt có 6 ký tự, tưởng dễ nhưng khó lòng đoán ra nếu không rõ lịch sử - Ảnh 1