Thứ gì xuất khẩu được, nhập khẩu thì không? 99% người không trả lời được câu đố này - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Lời nói

Thứ gì xuất khẩu được, nhập khẩu thì không? 99% người không trả lời được câu đố này - Ảnh 1