#JENNIE

Có 4 kết quả với Hashtag “JENNIE”

Jennie ngập trong núi quà tặng sinh nhật khủng của fan

Jennie ngập trong núi quà tặng sinh nhật khủng của fan