#Diễn viên Phương Oanh

Có 3 kết quả với Hashtag “Diễn viên Phương Oanh”

Phương Oanh giảm cân khi thoát vai “Nam nọng” nhưng lại bị khán giả chê gầy quá

Phương Oanh giảm cân khi thoát vai “Nam nọng” nhưng lại bị khán giả chê gầy quá