#câu đố hack não

Có 118 kết quả với Hashtag “câu đố hack não”

Câu hỏi Tiếng Việt: 'Con gì bỏ đầu bỏ đuôi thì thành con chim?'

Câu hỏi Tiếng Việt: "Con gì bỏ đầu bỏ đuôi thì thành con chim?"