Chiều nay, 14/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Giáo dục Hà Nội đề xuất tiếp tục học trực tuyến phòng COVID-19 1

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh đồng thời hạn chế việc tập trung đông người và giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên-chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 cho đến khi có thông báo mới của thành phố.

Trong thời gian học sinh ở nhà để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet theo hướng dẫn tại công văn số 356/SGDĐT-GDPT ngày 31/1/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường mầm non thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 401/SGDĐT-GDMN ngày 4/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.