Câu 1: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 1

Câu 2: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 2

Câu 3: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 3

Câu 4: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 4

Câu 5: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 5

Câu 6: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 6

Câu 7: Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 7

Câu 8: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 8

Câu 9: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 9

Câu 10: 

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 10

Và giờ hãy cùng xem đáp án nhé!

Câu 1: Có 10 số trong bức hình trên:

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 11


Câu 2: Đây là quy luật chính xác: 7 – 3 = 4, 7 + 3 = 10, 7 x 3 = 21

Nếu đặt các kết quả trên ở cạnh nhau, ta sẽ có được số 41021 như ở phép tính đầu tiên. Hãy thử tiếp với các dòng phép tính còn lại xem đúng không!

Câu 3: Họ có 12 viên socola

Câu 4: Theo định luật của Ác-si-mét, trọng lượng của mảnh băng tan bằng với trọng lượng của chất lỏng được thay thế cho mảnh băng đó. Lúc đầu, mực nước sẽ hạ xuống. Nhưng khi băng tan hết, nó sẽ chuyển thành nước có cùng trọng lượng. Đó là lý do vì sao mực nước sẽ không thay đổi.

Câu 5: Đây là những ký hiệu chính xác:

Nếu muốn tăng IQ, rèn luyện tư duy, hãy giải ngay 10 câu đố này! 12


Câu 6: Một người sẽ lấy một quả táo cùng chiếc giỏ.

Câu 7: Bất kỳ vật thể nào chìm trong nước đều có khối lượng bị mất bằng với trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ. Hòn đá có thể tích lớn hơn nên chịu lực đẩy lớn hơn. Do đó, điều này sẽ khiến cán cân bị nghiêng.

Câu 8: Để giải câu đố này, chúng ta cần "quay ngược" lại thời gian. Đầu tiên, ngược lại 1 giờ 10 phút, sau đó là 1 giờ 20 phút và cuối cùng là 1 giờ 30 phút. Vì vậy, nếu làm tương tự với đồng hồ số 4 thì ta sẽ thấy đồng hồ số 5 cần chỉ lúc 5:35.

Câu 9: Theo thứ tự các phép tính, phép tính trong ngoặc đơn sẽ được tính trước. Nếu làm đúng ta sẽ có được kết quả sau: 6 ÷ 2×3 = 9.

Câu 10: Hình số 3.

Theo Trí thức trẻ