Đây được xem là món quà ý nghĩa của các nghệ sĩ, người nổi tiếng, đoàn viên, thanh niên cả nước gửi tặng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

“Sứ mệnh thanh niên”, lời: Quản Văn Hải, nhạc: Quang Huy là bài hát đoạt giải nhất Cuộc vận động sáng tác ca khúc tuyên truyền ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ca khúc được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chọn là bài hát chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bài hát được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng từ giữa tháng 6/2022.