Chiều 3/4, Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020. Đề tham khảo được ra theo hướng phù hợp giảm tải chương trình.

Toàn bộ đề thi tham khảo cho kỳ thi THPT năm 2020: TẠI ĐÂY

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 1

Các bạn có thể tham khảo gợi ý đáp án từ hệ thống giáo dục HOCMAI như sau:

Môn Ngữ văn

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 2

Môn Toán

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 3

Môn Tiếng Anh

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 4

Môn Hóa Học

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 5

Môn Vật Lý

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 6

Môn Sinh Học

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 7

Môn Lịch sử

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 8

Môn Địa lý

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 9

Môn Giáo dục công dân

Gợi ý bài giải đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 10