Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khoá XII - Ảnh 1
Anh Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khoá XII

Theo quyết định, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn khoá XII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được phân công giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XII, kể từ ngày 20/12/2022.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Lương là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khoá XI, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 15/12/2022, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, anh Nguyễn Ngọc Lương được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, sinh năm 1978, quê quán Thanh Hóa, trình độ chuyên môn tiến sĩ luật, cử nhân tiếng Anh, lý luận chính trị cao cấp./.