Đố vui:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Nước Anh

Nước Anh là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, có thủ đô là London.  

Sở dĩ nước Anh là nước nhiều nam nhất vì trong tên gọi "Anh" là một cách xưng hô với những người đàn ông, con trai lớn tuổi hơn mình hoặc là một cách gọi lịch sự trong giao tiếp. Thế nên, những người thuộc quốc gia này đều được gọi là "anh", từ đó cũng đã giải thích cho câu hỏi trên. 

Đố vui: