Đố vui:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Con GIÁP

12 con giáp là những con theo thứ tự như sau: Tý - Sửu - Dần - Mão- Thìn- Tỵ - Ngọ - Mùi - Thân - Dậu - Tuất- Hợi.

Tương ứng với các tên này là những con vật: Chuột - Trâu - Hổ - Mèo - Rồng - Ngựa - Dê- Khỉ - Gà - Chó- Lợn (Heo).

Vì bắt đầu với chuột và kết thúc với lợn (heo) nên CON GIÁP cũng chính là câu trả lời duy nhất cho câu đố tưởng xoắn não trên.