Đố vui: Cái gì không chân, không đuôi và cơ thể nhưng có nhiều đầu? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Cầu truyền hình

Cầu truyền hình là một hình thức phát sóng của truyền hình. Là các điểm cầu khác nhau được kết nối với nhau thông qua mạng internet và phương thức truyền hình trên sóng trực tiếp đến người xem về vấn đề nào đó. Ngày nay, đây là một hình thức phát sóng phổ biến để người xem, khán giả có thể hòa mình với không khí đang diễn ra của bất kỳ một sự kiện nào.

Đố vui: Cái gì không chân, không đuôi và cơ thể nhưng có nhiều đầu? - Ảnh 2