Đố vui: Biển gì không có nước mà vẫn có cá? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Biển cấm câu cá.

Đố vui: Biển gì không có nước mà vẫn có cá? - Ảnh 1