Đố bạn: Quốc gia chỉ mất 15 phút để đi hết diện tích? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Thành Vatican

Thành Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích 0,44 km2. Theo The Travel, với diện tích siêu nhỏ, chúng ta chỉ mất 15 phút đi bộ là có thể đi hết Vatican.

Đố bạn: Quốc gia chỉ mất 15 phút để đi hết diện tích? - Ảnh 1