Đố bạn biết, cái gì nằm giữa bầu trời và mặt đất? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Đó là chữ "và".