Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án nhằm phục vụ các nhóm tiện ích như giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư,... Trong những mục tiêu đặt ra, đáng chú ý trong năm 2022, đề án đặt mục tiêu bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân bằng việc tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều bạn cần biết, thẻ CCCD sẽ thay thế cho bằng lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ cán bộ - Ảnh 1

Từ đó, người dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID). Trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như: Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức,...

Đề án cũng đặt mục tiêu tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng như: Ví điện tử, chứng khoán, điện, nước,... lên ứng dụng VNEID, mã QR trên thẻ căn cước công dân.

Đến năm 2022, mục tiêu mà đề án hướng đến là sẽ đảm bảo xác thực 100% các thông tin thiết yếu trên ứng dụng VNEID hoặc qua CCCD như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe. Đồng thời, từng bước thay thế các giấy tờ khi giao dịch hành chính về dịch vụ cư trú, CCCD, thương mại điện tử, thanh toán điện tử,...

Ngoài những nội dung trên, đề án còn nêu ra mục tiêu hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu thuế trong quý I/2022 để xác thực thông tin về người nộp thuế. Từ đó, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại các thông tin thay đổi đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều bạn cần biết, thẻ CCCD sẽ thay thế cho bằng lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ cán bộ - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Đề án, phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Đề án; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Đề án.

Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án (Tổ công tác) do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó; Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ phó thường trực. Thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan. Tổ công tác có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Đề án.