Di chuyển chiếc cốc nào để có được thứ tự mong muốn? Bạn có làm được - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Cho nước ở cốc thứ 1 (từ trái sang phải) vào cốc thứ 4, sau đó chuyển tiếp tục chuyển cốc thứ 1 sang vị trí cuối cùng.

Di chuyển chiếc cốc nào để có được thứ tự mong muốn? Bạn có làm được - Ảnh 2