Đối với nhiều quốc gia phương Tây, Halloween là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Bên cạnh các phong tục như hóa trang, gõ cửa xin kẹo "trick or treat" thì người dân còn có các món ăn độc đáo dành riêng trong ngày này.

Dạo quanh thế giới xem những món ăn đặc biệt mới nhìn đã thấy không khí Halloween 1

Dạo quanh thế giới xem những món ăn đặc biệt mới nhìn đã thấy không khí Halloween 2

Dạo quanh thế giới xem những món ăn đặc biệt mới nhìn đã thấy không khí Halloween 3

Dạo quanh thế giới xem những món ăn đặc biệt mới nhìn đã thấy không khí Halloween 4

Dạo quanh thế giới xem những món ăn đặc biệt mới nhìn đã thấy không khí Halloween 5

Dạo quanh thế giới xem những món ăn đặc biệt mới nhìn đã thấy không khí Halloween 6

Dạo quanh thế giới xem những món ăn đặc biệt mới nhìn đã thấy không khí Halloween 7