Kết quả bài thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12 trung học phổ thông năm 2022-2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo gửi tới các trường có học sinh dự thi để thông báo cho thí sinh. Các thí sinh cũng có thể tra cứu điểm bài thi tại Cổng thông tin điện tử của ngành: www.tracuu.hanoi.edu.vn.

Công bố điểm chuẩn chọn học sinh giỏi vào đội tuyển thành phố của Hà Nội - Ảnh 1

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi vào các đội tuyển thành phố dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023. Bảng điểm chuẩn cụ thể như sau:

Công bố điểm chuẩn chọn học sinh giỏi vào đội tuyển thành phố của Hà Nội - Ảnh 2(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)