'Con 10 tuổi, bố gấp 5 lần tuổi con. Hỏi bố sinh năm nào?' Câu hỏi siêu dễ nhưng ít người tìm ra - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Bố sinh năm 1967.

Để giải bài toán này ta chỉ cần thực hiện các bước đơn giản là lấy năm hiện tại (2022) trừ đi 5 sẽ ra đáp số là 2017. Khi đó, con 10 tuổi, bố gấp 5 lần tuổi con sẽ là: 10 x 5 = 50 (tuổi). Cuối cùng, thực hiện phép tính lấy năm 2017 trừ đi số tuổi của bố sẽ ra đáp án: 2017 - 50 = 1967.