Đề bài như sau: chỉ bằng một nét, biến phép tính 5+5+5=550 thành phép tính đúng.

Cô giáo yêu cầu:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án:

Cô giáo yêu cầu:
Cô giáo yêu cầu:

Vốn dĩ 5+5+5 phải bằng 15 nhưng qua một nét gạch, cậu bé này đã biến đáp số 550 trở thành đúng. Cụ thể, cậu học trò đã vẽ thêm một nét gạch ở dấu cộng giữa số 5 thứ 2 và 3, biến 5+5 thành 545. Và tất nhiên khi 5+545 sẽ bằng 550, hoàn toàn thoả mãn yêu cầu của đề bài.