Câu hỏi Tiếng Việt siêu dễ:
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: lông mày, lông mi, con ngươi.

Nếu bỏ qua ngữ nghĩa về từ chỉ bộ phận thì các từ mày là một trong những địa từ nhân xưng dùng để xưng gọi với người đối thoại, mang sắc thái thân mật, hoặc coi thường. Từ mi cũng được hiểu theo nghĩa này.

Còn với từ ngươi, đây là đại từ ngôi thứ hai chỉ người hàng dưới trong lối nói cũ hoặc chỉ người với ý khinh thường.

Do đó, có thể thấy, các bộ phận này thực chất nằm trên cơ thể mình nhưng tên lại chỉ về người khác.