Con nào không biết ăn nhưng có tận 4 hàm răng?

Câu hỏi Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Con tem

Con tem là mảnh giấy nhỏ do bưu điện phát hành, thường hình chữ nhật, có in tranh ảnh và giá tiền, dùng để dán lên các bưu phẩm để làm chứng từ cước phí. Ở mỗi cạnh của con tem lại có một phần răng cưa nên con tem này có tận 4 hàm răng.

Câu hỏi Tiếng Việt: