Con gì bỏ đầu bỏ đuôi thành con chim?

Câu hỏi Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: Con Cóc

Khi ta bỏ chữ đầu và chữ cuối của từ "cóc" thì sẽ được từ "ó", đây là tên một loài chim nên thoả mãn yêu cầu đề bài. Chim ó nghe thì khá lạ nhưng đây là một loài chim cùng họ với đại bàng, khá có tiếng trong giới chim săn mồi, món ăn yêu thích của loài chim này chủ yếu là: chuột, thỏ, rắn, bồ câu...

Câu hỏi Tiếng Việt:
Chim ó mang theo một chú cá vừa săn được