Câu hỏi Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: bảng đen.

Bảng đen chỉ sạch khi không có nét chữ nào được viết lên, phải đen kịt mọi góc bảng. Còn nếu học sinh hay thầy cô mà dùng phấn trắng viết vào thì tất nhiên bảng lại không sạch rồi, kể cả sau đó nếu xóa còn chút gợn của phấn thì bảng cũng chẳng thể sạch nổi.