Một câu hỏi trong phần Khởi động của trận thi tháng mới nhất Đường lên đỉnh Olympia có nội dung: Trong một cuộc chạy đua, nếu bạn vượt qua người đang xếp thứ ba thì bạn vươn lên thứ mấy?

Câu hỏi Olympia:
Xem câu trả lời >>>
Đáp án:

Nhiều người nghĩ rằng, nếu vượt lên người thứ ba thì mình sẽ nghiễm nhiên ở vị trí thứ hai, nhưng sai bét rồi!

Bởi lẽ, nếu vượt lên người thứ ba thì vẫn còn hai người phía trước, do đó trong cuộc đua thì mình chỉ xếp thứ ba thôi, khi nào muốn lên vị trí thứ hai thì phải vượt qua người ở vị trí đó đã nhé!