Một câu hỏi Về đích trong trận Quý, Đường lên Olympia năm thứ 19 có nội dung: Bạn hãy kể tất cả tên những tỉnh của Việt Nam mà tên tỉnh hiện nay bắt đầu bằng một từ dùng để chỉ phương hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc)?

Câu hỏi Olympia:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Nam Định, Tây Ninh.

Câu hỏi Olympia:
Tỉnh Bắc Ninh