Một câu hỏi trong Đường Lên Đỉnh Olympia có nội dung như sau:

Một đoàn người cưỡi ngựa chạy ngang qua, người ta thấy có tất cả 6 cái đầu và 18 cái chân. Hỏi đoàn đó có tất cả bao nhiêu người, bao nhiêu ngựa?

Câu hỏi Olympia:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: 3 người và 3 ngựa.

Gọi số người là X, số ngựa là Y, mỗi người và ngựa có 1 đầu, người 2 chân và ngựa 4 chân, ta lập được phương trình:

X + Y = 6

2X + 4Y = 18

Giải phương trình ta sẽ thu được: X = 3, Y = 3 => có 3 người và 3 ngựa.