Trong phần thi Về đích của tập thi đầu tiên mùa thứ 19, Olympia có câu hỏi: Một gia đình có ba người con trai. Mỗi người con trai đều có một người chị gái và một người em trai. Hỏi gia đình đó có mấy người?

Câu hỏi kiến thức lớp 1 yêu cầu tính số người một gia đình
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: 5 người

Trong gia đình này, người con đầu tiên là chị cả, người con cuối cùng là em gái út, ba người con trai đều ở giữa, do vậy thỏa điều kiện mỗi người con trai có 1 chị gái và 1 em gái.