Tỉnh nào của Việt Nam trong tên có 1 chứa 1 con vật?

Câu đố tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Sóc Trăng, Đồng Nai

2 con vật được gọi tên là con Nai và con Sóc.

Câu đố tiếng Việt:
Chợ nổi Ngã Năm nổi tiếng ở Sóc Trăng
Câu đố tiếng Việt:
Thác Đá Hàn được ví như chốn bồng lai tiên cảnh ở Đồng Nai