Thành phố nào ở Việt Nam trong tên có chứa RĂNG?

Câu đố tiếng Việt: Thành phố ở Việt Nam nào có chứa RĂNG? - Đáp án không phải CÁI RĂNG - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: NHA TRANG.

Trong tên của thành phố biển xinh đẹp này có chữ NHA, nếu xem đây là một từ Hán - Việt còn có thể hiểu là răng nếu từ này đi chung với các từ như nha chu, nha khoa, nha sĩ.

Nha cũng có 1 nghĩa khác chỉ cơ quan hành chính cấp cao trong tổ chức hành chính trước đây, có chức năng, quyền hạn tương đương với tổng cục.

Câu đố tiếng Việt: Thành phố ở Việt Nam nào có chứa RĂNG? - Đáp án không phải CÁI RĂNG - Ảnh 1
Nha Trang là thành phố du lịch biển nổi tiếng ở nước ta