Câu đố Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Con La

La là con vật lai giữa ngựa cái và lừa đực. Về hình dạng con la giống lừa hơn là ngựa. Đây không phải là một loài vật quá phổ biến nhưng chắc chắn nhiều người đã từng nghe qua hay học qua ở môn Sinh học.

Câu đố Tiếng Việt:
Con La

Tên của loài vật này đồng âm với từ "la" trong la hét, chỉ hành động kêu to, hét om sòm, ầm ĩ. Vì vậy nên câu hỏi này đã mượn từ "om sòm" để chỉ con La.