Câu đố tiếng Việt: Con gì đầu dưới NƯỚC, đuôi trên RỪNG? - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: CÁ VOI

Trong khi cá là loài vật đặc trưng sống ở môi trường nước thì voi là một trong những loài thú to lớn, thường được nhiều người biết đến với hình ảnh gắn liền với núi rừng. Bởi thế, cá voi là câu trả lời thỏa mãn điều kiện mà câu hỏi đặt ra.

Câu đố tiếng Việt: Con gì đầu dưới NƯỚC, đuôi trên RỪNG? - Ảnh 1