Câu đố Tiếng Việt:
Câu đố Tiếng Việt: "5 anh vác 1 đôi sào, lùa đàn cò trắng chạy vào trong hang. Đó là hành động gì?"
Xem câu trả lời >>>
Đáp án: hành động ăn cơm.

5 anh vác một đôi sao tức chỉ 5 ngón tay đang cầm đôi đũa. Còn hành động "lùa đàn cò trắng chạy vào trong hang" tức là đưa cơm vào miệng.