Một câu đố mẹo tưởng rất Văn học, Đời sống nhưng lại nghiêng về kiến thức Địa lý có nội dung như sau: "Người đàn ông nào khổ nhất?"

Câu đố chữ Tiếng Việt:
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Nam Cực

Nam Cực hay Cực Nam Địa lý là điểm có vĩ độ bằng -90 độ trên Trái Đất. Nó là điểm cực nam trên bề mặt Trái Đất và nằm ở phía đối diện với Bắc Cực. Không có điểm nào trên Trái Đất nằm ở phía Nam của Nam Cực và không có quốc gia thuộc Nam Cực.

Câu đố chữ Tiếng Việt: