Phiên bản kỷ niệm 5 năm Liên Quân Mobile mang tên Chiến Trường 4.0 sở hữu một lượng nội dung mới với rất nhiều những thay đổi quan trọng. Những khác biệt về chiến trường, bản đồ mới, tướng mới, giao diện mới... chắc chắn đã ảnh hưởng lớn lối chơi chung.

Hiện tại, đợt chỉnh sửa lần 2 của phiên bản kỷ niệm 5 năm đã ra mắt.

Những thay đổi cụ thể ở khía cạnh chiến trường được chúng tôi thống kê chi tiết trong bài viết.

1. Thời gian thoát giao tranh

Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất: Cấm Trụ giảm hiệu quả đáng kể - Ảnh 4
Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất (Ảnh chụp màn hình)

 

Thời gian thoát giao tranh sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:

Quái rừng nhỏ thoát giao tranh quay về từ 1.8 giây chuyển thành 0.75 giây

Rồng to thoát giao tranh quay về từ 1.8 giây chuyển thành 1 giây

2. Cấm Trụ

Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất: Cấm Trụ giảm hiệu quả đáng kể - Ảnh 1
Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất (Ảnh chụp màn hình)

 

Điều chỉnh cụ thể:

Thời gian hồi chiêu: từ 60 giây chuyển thành 90 giây

Thời gian khóa trụ địch từ 4 ~ 6 giây chuyển thành 2 ~ 6 giây

3. Trói Buộc

Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất: Cấm Trụ giảm hiệu quả đáng kể - Ảnh 2
Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất (Ảnh chụp màn hình)

Điều chỉnh cụ thể:

Thời gian hiệu lực từ 5 giây → 3 giây

Sát thương mỗi giây: Máu tối đa 1%→ Máu tối đa 2%

Thời gian hồi chiêu: 25 giây → 20 giây

4. Trang Bị Thủ

Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất: Cấm Trụ giảm hiệu quả đáng kể - Ảnh 3
Cập nhật Liên Quân Mobile mới nhất (Ảnh chụp màn hình)

 

Điều chỉnh cụ thể:

Giáp Hiệp Sĩ giảm tốc đánh từ 20% xuống còn 15%

Khiên Huyền Thoại điều chỉnh phạm vi có hiệu lực từ 3m lên 5m

Khiên Thất Truyền điều chỉnh giáp từ 360 giáp thành 275 giáp

(Nguồn: lienquan.garena.vn)