Cái gì trời có, đất có mà biển không có? Người thông minh cũng không ngờ tới đáp án - Ảnh 1
Xem câu trả lời >>>

Đáp án: Chữ T

Trong khi từ TRỜI và ĐẤT đều xuất hiện chữ cái T thì riêng từ BIỂN lại không có bất kỳ chữ T nào.