Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 1Tác phẩm Cô em Dao đỏ của Phạm Minh Hiếu.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 2'Ánh liên' của Phạm Thanh Việt.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 3'Báu vật nước Nam' của Phạm Thanh Việt.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 4'Trúc chỉ' của Trần Thanh Tâm.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 5'Chiến binh cỏ lau' của Trương Minh Hiếu.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 6'Tết Trung Thu' của Châu Gia Minh.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 36'Rối nước' của Nguyễn Tuấn Kiệt.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 8'Cánh cò lúa mới' của Hoàng Thiên Ân.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 9'Nhã nhạc phượng cung' của Đoàn Phúc.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 37'Liên vũ' của Lê Thái Hoàng Long.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 11'Dòng máu Lạc Hồng' của Phạm Anh Khoa và Nguyễn Lê Nhựt.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 12'Bèo dạt mây trôi' của Simet.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 13'Ngọc nữ Êđê' của Trần Lê Đức Việt.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 14'Trưng nữ vương' của Nguyễn Minh Thông.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 15'Cá chép hóa rồng' của Nguyễn Ngọc Thủy Tiên.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 16'Bạch Đằng giang' của Huỳnh Huấn.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 17'Lãnh mỹ a' của Dăn Đen.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 18'Hương mộc chợ thủ' của Dăn Đen.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 19'Phù vân mây' của Võ Đăng Khoa.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 20'Óng ánh' của Nguyễn Tấn Anh Huy.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 21'Lúa ngọc' của Nguyễn Thanh Tâm.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 22'Làng gốm Bát Tràng' của Nguyễn Văn Tâm.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 23'Điệu lý kiều dừa' của Nguyễn Hữu Phước.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 24'Mùa gặt' của Lê Chí Bảo.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 25'Giá đồng thiên phủ' của Bùi Thế Lộc.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 38'Hương' của Nguyễn Song Huy.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 27'Kim nguyệt' của Nguyễn Đạt Anh.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 28'Bách niên thịnh thế' của Trần Phước Khang.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 29'Của hồi môn' của Huỳnh Huấn.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 30'Trọn vị' của Nguyễn Tuấn Kiệt.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 31'Ngàn hoa Hà Nội' của Nguyễn Quốc Đạt.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 32'Châm kim chỉ phiến' của Nguyễn Hữu Phước.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 33'Tình tài tử' của Lê Hạo Vĩ.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 34'Mẹ cò' của Nguyễn Lê Vĩnh Tường.
Các thiết kế trang phục dân tộc cho Miss Grand Vietnam 2022 lựa chọn - Ảnh 35'Chiến thần bánh xèo' của Nguyễn Lê Vĩnh Tường.