Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện.

Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Đồng thời, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau:

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi tuyển sinh đại học năm 2022 - Ảnh 1

(Nguồn: TTXVN)